آموزش محاسبات و استاندارد آسانسور

آموزش محاسبات و استاندارد آسانسور

مرکز آموزش مهارتی انتخاب
محمد جواد هویدا
آخرین بروزرسانی 20 فروردین 1403
0 قبلاً ثبت نام کرده اید

درباره این دوره

آموزش محاسبات و استاندارد آسانسور یک دوره پر کاربرد برای فعالان صنعت آسانسور است.

بدون شک برای شاغلان این صنعت یادگیری محاسبات آسانسور کششی یک الزام و یک علم کاربردی است.

شرکت های موفق ، قبل از اجرای پروژه اقدام به طراحی و محاسبات پروژه میکنند تا هم کیفیت کار افزایش یابد هم هزینه های اجرایی به طرز چشمگیری کاهش یابد.

همچنین برای موفقیت و افزایش سطح علمی و برای اینکه حرفی برای گفتن در این صنعت داشته باشیم طراحی و محاسبات آسانسور کششی یک الزام است.

محاسبات آسانسور شامل محاسبات ریل های هادی کابین، محاسبات کشش سیم بکسل ها، ضریب اطمینان طناب ها، نیروهای وارده بر سازه آسانسور، محاسبات موتور آسانسور، محاسبات مساحت داخل کابین می باشد.

1) محاسبات ریل های هادی کابین 

در سه حالت زیر ارائه می گردد و نتیجه آن مورد بررسی قرار می گیرد. این بخش از محاسبات آسانسور ما را در انتخاب صحیح ریل ها، نصب صحیح براکت ها و سایر موارد مرتبط مطمئن می سازد.

 • حالت اول: عملکرد ترمز ایمنی (پاراشوت)
 • حالت دوم: استفاده عادی، در حالت حرکت
 • حالت سوم: استفاده عادی، در حالت بارگیری

آموزش محاسبات و استاندارد آسانسور

2) محاسبات کشش سیم بکسل ها

 در چهار حالت زیر ارائه می گردد و نتیجه آن مورد بررسی قرار می گیرد. این بخش از محاسبات آسانسور ما را در انتخاب صحیح سیم بکسل ها، فلکه ها، زنجیر جبران، نصب صحیح فلکه ها و سایر  موارد مرتبط مطمئن می سازد.

 • حالت اول: بارگیری با 125% بار نامی
 • حالت دوم: توقف اضطراری بدون بار
 • حالت سوم: توقف اضطراری با 100% بار
 • حالت چهارم: وزنه یا کابین گیر کرده

3) ضریب اطمینان طناب ها (سیم بکسل ها)

 محاسبه شده و نتیجه آن مورد بررسی قرار می گیرد. این بخش از محاسبات آسانسور ما را در انتخاب صحیح سیم بکسل ها، فلکه ها، زنجیر جبران، نصب صحیح فلکه ها و سایر  موارد مرتبط مطمئن می سازد.

4) نیروهای وارده بر سازه آسانسور

 محاسبه شده و نتیجه آن مورد بررسی قرار می گیرد. در این بخش محاسبات نیروهای وارده بر بخش های زیر از سازه آسانسور محاسبه و بررسی می گردد. این بخش از محاسبات آسانسور ما را در ساخت بخش های مورد اشاره و حداقل های لازم برای انتخاب متریال برای استحکام لازم سازه آسانسور راهنمایی می نماید.

 • نیروی وارد بر کف چاهک، زیر ضربه‌گیر کابین
 • نیروی وارد بر کف چاهک، زیر ضربه‌گیر وزنه
 • وزن قابل تحمل توسط قلاب سقف
 • نیروی وارد بر سقف چاه دال بتونی
 • نیروی وارد بر کف چاهک، زیر هر ریل کابین

آموزش محاسبات و استاندارد آسانسور

5) محاسبات موتور آسانسور

 ارائه شده و نتیجه آن مورد بررسی قرار می گیرد. این بخش از محاسبات آسانسور ما را در انتخاب صحیح موتور برای ظرفیت تعیین شده و وضعیت طراحی شده مطمئن می سازد.

6) محاسبات مساحت داخل کابین 

ارائه شده و ظرفیت کابین آسانسور بر اساس تعداد نفرات و ظرفیت وزنی مشخص می گردد. یکی از پارامترهای اساسی در طراحی آسانسور ظرفیت کابین آسانسور می باشد.

آیا می‌خواهید اعلان‌های فشاری را برای تمام فعالیت‌های اصلی در محل دریافت کنید؟