دسترسی سریع تر به منو ها
  • برای محو نمودن ابزار ها می شود روی آنها کلیک راست نموده و زمانی که فهرست نوارهای ابزار ظاهر گردید آنها را از حالت فعال در آورید بدین صورت نوار ابزار ها را روی صفحه نخواهید داشت.
  • مکان نما
محل حرف بعدی را که تایپ خواهد شد نشان می دهد.
  • راست کلیک(right cilik)

قرار دادن اشاره گر بر روی موضوعی خاص و کلیک دکمه سمت راست ماوس با این عمل منوی میانبری ظاهر میشود که کاربر می تواند از آن فرمانی را انتخاب کند.

  • نکته ابزار(screen tips)

اگر شما یک کلمه ای را اشتباه تایپ کنید کافیست ماوس را روی آن کلمه برده و یک جعبه ابزار برای شما نمایش داده می شود که کلمه درست را می توانید انتخاب کنید