قوانین بیمه و مالیات

آموزش کاربردی قوانین بیمه و مالیات

محمد جواد هویدا
آخرین بروزرسانی 19 فروردین 1403
0 قبلاً ثبت نام کرده اید

درباره این دوره

آموزش کاربردی قوانین بیمه و مالیات (به همراه نرم افزار)

با توجه به اینکه شعبه های بیمه های خصوصی در کشور بسیار گسترش یافته اند، پیچیدگی مسئله بیمه برای کارفرمایان و نمایندگان آن ها نیز بیش تر شده است. بنابراین کارفرمایان در هر کسب و کاری بدانند که حسابداری بیمه چیست و همچنین به قوانین بیمه در حسابداری نیز تا حدودی آگاه باشند.

قوانین بیمه و مالیات

این دوره آموزشی به شما کمک خواهد کرد که با تعریف بیمه در حسابداری آشنا باشید و نکاتی درباره حسابداری بیمه که به کارتان خواهد آمد را بیاموزید. مالیات هزینه‌ای اجباری می‌باشد که به‌ منظور تأمین هزینه‌های مالی فعالیت‌های دولت توسط یک نهاد دولتی تعیین و دریافت می‌گردد از همین روی شناخت دقیق قوانین مالیاتی از جمله قوانین مالیات‌های مستقیم و قوانین مالیات بر ارزش افزوده ، معافیت‌های مالیاتی ، درآمدهای مشمول مالیات ، نحوه پرداخت مالیات ، پیگیری مسائل و مشکلات مالیاتی ، آشنایی با مالیات فصلی ، نکات مربوط به اظهارنامه مالیاتی ، نکاتی در خصوص مالیات بر حقوق و آشنایی کامل با اصلاحات جدید قوانین مالیات‌های مستقیم ، دانشی است که به افراد و همچنین مدیران مالی شرکت‌ها کمک می‌کند تا ضمن رعایت قوانین و مقررات مالیاتی از پرداخت‌های نادرست مالیات جلوگیری کنند.شما میتوانید برای یادگیری اصول حسابداری بیمه در دوره های آموزش قوانین بیمه و مالیات مرکز علمی-کاربردی انتخاب شرکت کنید.

قوانین بیمه و مالیات

 

برنامه تحصیلی

25 ساعت

کار با نرم افزار بیمه

ارسال لیست بیمه

ارسال لیست مالیات حقوق

ایتم های مشمول بیمه

آیتم های مشمول مالیات

نحوه محاسبه حقوق ودستمزد

نحوه محاسبه مالیات حقوق

اکسل در حقوق و دستمزد

قوانین کاربردی حقوق و دستمزد

نحوه ارسال گزارشات فصلی

نحوه ارسال ارزش افزوده

اظهارنامه مالیاتی

تحریر دفاتر

قوانین مالیاتی

آیا می‌خواهید اعلان‌های فشاری را برای تمام فعالیت‌های اصلی در محل دریافت کنید؟