تماس با ما

مرکز آموزشی علمی کاربردی انتخاب
 

آدرس:

اصفهان، خیابان سروش، ابتدای خیابان مصلی، مرکز آموزش علمی کاربردی انتخاب

تلفن تماس:

03134475401

 09136484880

ادرس ایمیل:

entekhab.uast@gmail.com