مدیریت ارتباط در HSE

آموزش مدیریت ارتباط در HSE

مرکز آموزش مهارتی انتخاب
آخرین بروزرسانی آذر 10, 1401
0 قبلاً ثبت نام کرده اید

درباره این دوره

آموزش مدیریت ارتباط در HSE

تغییر و تحولات چندین دهه صنعت ورود به عصر جدید یا عصر فراصنعتی و عصر اطلاعات و عصر ارتباطات حاصل پیدایش سیستمهای مدیریتی مختلف در سازمان ها بودها ست براثر بهبود سیستمهای مدیریتی نتایج بسیار مفیدی برای سازمان پدیدار می شود که از مهمترین آنها می توان به بهره وری در سازمان اشاره نمود بی گمان رشته اقتصادی جوامع د رگروه نرخ رشد بهره وری انان باشد بطوریکه درکشورهای صنعتی و دارای اقتصاد پویا کشورهایی هستند که دارای بهره وری در سیستمهای خود می باشند از طرفی روزانه شاهد حوادث بیمارهای مختلفی درسازمان هستیم که با زیانهای مستقیم و غیرمستقیم خود سازمان ها را تحت تاثیر قرار میدهند لذا وجود یک رابطه مستقیم بین بهره وری و رعایت اصول بهداشت و محیط زیست از بدیهیات است بررسی دیدگاه های مختلف بهره وری معلوم می نماید که در همه آنها یک رکن بعنوان عامل تعیین کننده در میزان بهره وری مشترک است و آن نیروی کار کارگر است.
 
آموزش مدیریت ارتباط در HSE
از بررسی عوامل موثر در مدیریت بهداشت ایمنی و میحط زیست HSE نیز چنین برمی آید که نیروی انسانی بعنوان مهمترین عامل تاثیر گذار برشرایط ایمنی بهداشت و محیط زیست می باشد بنابراین هرشرایطی که بتواند نسبت به حفظ و صیانت نیروی انسانی منجر شود درواقع باعث بهبود وضعیت بهره وری و HSE سازمان خواهد شد.
 
نتایج پژوهش های حاضر نشان می‌دهد که آموزش‌های ضمن خـدمت در سازمان‌ها بر توانمندی و عملکرد کارکنان تأثیرگذار است، پـیش از ایـن نیـز نتـایج پژوهش‌ها نشان داده که آموزش‌های ایمنی کار باعث افزایش توانمندی شـده و بر عملکرد تأثیرگذار است. علاوه بر این، نتایج تحقیق نشان می‌دهد که کیفیت عملکرد در واحدهای تولیدی، ارتباط قوی با ایمنی کار در شیوه‌های مدیریت منابع انسانی دارد؛ بنابراین، برای بهبود عملکرد و مدیریت سازنده عملیات کارکنان در واحدهای تولیدی، پیشنهاد می‌شود که مؤسسات آموزشی می‌بایست در هر دو بخش خصوصی و دولتی توسعه و گسترش یابند؛ محیط دوستانه از طریق مدیران، کارکنان و کارگران ایجاد شود که می‌توانند به یکدیگر مباحثه کنند و در آنجا یادگیری انجام شود؛ باید محیط کاری ایجاد شود تا بر تعهد شخصی و ابتکارات و خلاقیت کارکنان تأثیرگذار باشد؛ از مشوق‌هایی مانند شناخت و مشارکت کارکنان و تعلق گروه برای انگیزش کارکنان و کارگران استفاده شود؛ مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای به کارگران معرفی و آن‌ها برای مشارکت در دوره‌های آموزشی تشویق شوند.
 
5df13648 049d 4fb8 b389 43dfa8dbcbf8 min min
 
لذا مرکز آموزش مهارتی انتخاب در صدد آمده که با برگزاری دوره های مختلف در زمینه HSE و برپایی انجمن علمی HSE گام بزرگی در راستای گسترش این مبحث در قسمت های مختلف صنعت بردارد وبیش از پیش مدیران و علاقه مندان به مبحث HSE را با مباحث روز دنیا در این زمینه آشنا سازد.
 

یک دیدگاه بنویسید

775,000 تومان

سطح دوره
متوسط
مدت زمان دوره 10 ساعت

دوره های مرتبط

آیا می خواهید برای همه فعالیت های عمده در محل ، اعلان دریافت کنید؟