دوره ی ارزیابی و مدیریت ریسک، دوره ای بسیار مفید و کاربردی برای کارشناسان، سرپرستان، و مدیران می باشد

 

آموزش ارزیابی ریسک و خطرات محیط کار(HSE)

طول دوره: ۸ساعت و در یک جلسه 

ارائه گواهی حضور از سازمان فنی و حرفه ای

روز و ساعت کلاس با هماهنگی استاد مشخص می شود

برنامه درسی دوره

per test
هولناک ترین حوادث جهان و ایران
پدیده ی قوی سیاه
تعاریف و اصطلاحات
نمونه ای از انواع خطرات (خطرات ایمنی- خطرات بهداشتی)
موانع در مقابل ایمنی و بهداشت محیط کار
چگونگی تدوین روش اجرایی مدیریت ریسک در سازمان ها
چرخه ی مدیریت ریسک
نگاهی گذرا به انواع تکنیک های پر کاربرد شناسایی و ارزیابی خطرات
تکنیک Job Safety Analysis به همراه کارگاه عملی
تکنیک what if
تکنیک Failure Mode & Effects Analysis (FMEA) به همراه کارگاه عملی
آشنایی کلی با روش hazop
آشنایی با روش BOW- TIE
آشنایی کلی با تکنیک های ارزیابی ریسک مبتنی بر خطاهای انسانی
Final Test
شرکت در دوره
  • 1,200,000 ریال
  • 8 ساعت
1 دانشجو ثبت نام کرد