با توجه به اینکه شعبه های بیمه های خصوصی در کشور بسیار گسترش یافته اند، پیچیدگی مسئله بیمه برای کارفرمایان و نمایندگان آن ها نیز بیش تر شده
است. بنابراین کارفرمایان در هر کسب و کاری بدانند که حسابداری بیمه چیست و همچنین به قوانین بیمه در حسابداری نیز تا حدودی آگاه باشند. این دوره
آموزشی به شما کمک خواهد کرد که با تعریف بیمه در حسابداری آشنا باشید و نکاتی درباره حسابداری بیمه که به کارتان خواهد آمد را بیاموزید. مالیات
هزینه‌ای اجباری می‌باشد که به‌ منظور تأمین هزینه‌های مالی فعالیت‌های دولت توسط یک نهاد دولتی تعیین و دریافت می‌گردد از همین روی شناخت دقیق
قوانین مالیاتی از جمله قوانین مالیات‌های مستقیم و قوانین مالیات بر ارزش افزوده ، معافیت‌های مالیاتی ، درآمدهای مشمول مالیات ، نحوه پرداخت
مالیات ، پیگیری مسائل و مشکلات مالیاتی ، آشنایی با مالیات فصلی ، نکات مربوط به اظهارنامه مالیاتی ، نکاتی در خصوص مالیات بر حقوق و آشنایی
کامل با اصلاحات جدید قوانین مالیات‌های مستقیم ، دانشی است که به افراد و همچنین مدیران مالی شرکت‌ها کمک می‌کند تا ضمن رعایت قوانین و
مقررات مالیاتی از پرداخت‌های نادرست مالیات جلوگیری کنند.شما میتوانید برای یادگیری اصول حسابداری بیمه در دوره های آموزش قوانین بیمه و مالیات
مرکز علمی-کاربردی انتخاب شرکت کنید

 

آموزش کاربردی و عملی قوانین بیمه و مالیات(به همراه نرم افزار)

مدت دوره: ۲۵ ساعت در ۱۲جلسه

روز و ساعت دوره با هماهنگی استاد و در جلسه توجیهی مشخص می شود

برنامه درسی دوره

کار با نرم افزار بیمه
ارسال لیست بیمه
ارسال لیست مالیات حقوق
ایتم های مشمول بیمه
آیتم های مشمول مالیات
نحوه محاسبه حقوق ودستمزد
نحوه محاسبه مالیات حقوق
اکسل در حقوق ودستمزد
قوانین کاربردی حقوق ودستمزد
نحوه ارسال گزارشات فصلی
نحوه ارسال ارزش افزوده
اظهارنامه مالیاتی
تحریر دفاتر
قوانین مالیاتی

Course Reviews

نامعلوم

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

شرکت در دوره10 SEATS LEFT
  • 10,800,000 ریال
  • 1 روز, 1 ساعت
  • 10 ظرفیت
100 دانشجو ثبت نام کرد