چرا باید از نرم افزار حسابداری استفاده کنیم؟ امروزه با گسترش حسابداری و نیاز جامعه به این رشته افراد به تنهایی و با راه‌های دستی نمی‌توانند از پس
مشکلات مالی و حسابرسی بر‌آیند لذا استفاده از فناوری به روز و نرم‌افزارها می‌تواند باری از دوش افراد بردارد و به کسب و کار آن‌ها سرعت و رونق بخشد.
برای آسان شدن در کارها، امروزه با استفاده از این نرم افزارها مدیران و صاحبان مشاغل به راحتی می‌توانند به مدیریت امور مالی خود بپردازند. به خاطر
امکان کنترل حسابها، این نرم‌افزارها امکان کنترل تمام حساب‌ها را مثل حساب چک مشتریان و حقوق و دستمزد در اختیار شما قرار می‌دهند، صرفه جویی
در زمان، نرم افزارها از شما وقت کمتری می‌گیرند و زمان شما را مدیریت می‌کنند

 

آموزش کاربا نرم افزارهای حسابداری پارسیان و نوآوران

طول دوره: ۱۶ ساعت در ۸ جلسه

روز و ساعت دوره با هماهنگی استاد در جلسه توجیهی مشخص می شود

برنامه درسی دوره

روش نصب نرم افزار های حسابداری
عملیات برای ایجاد حسابهای کل،معین،تفصیلی
عملیات روی حساب ها
ایجاد سطح حساب کل
نحوه اصلاح حساب ها
نحوه تغییر در حسابها
نحوه اضافه نمودن به حسابها
نحوه حذف حساب
ایجاد سطح حسابهای معین
ایجاد سطح حسابهای تفصیلی
ایجاد حسابهای دریافتنی و حسابهای پرداختنی
ایجاد حساب بانک
ایجاد سند حسابداری

Course Reviews

نامعلوم

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

شرکت در دوره10 SEATS LEFT
  • 6,970,000 ریال
  • 16 ساعت
  • 10 ظرفیت
30 دانشجو ثبت نام کرد