تعمیر برد لباسشویی و ظرفشویی یکی از شایستگی های حوزه الکترونیک است که شامل کارهای کاربری برد
لباسشویی و ظرفشویی، اندازه گیری ولتاژ و جریان DC و مقاومت الکتریکی، اندازه گیری ولتاژ و جریان AC و
فرکانس و اختلاف فاز،بررسی و تست قطعات الکترونیکی ،نقشه خوانی مدارات الکترونیکی برد لباسشویی و ظرفشویی ،
تجزیه و تحلیل بلوک دیاگرام و تست مدارهای الکترونیکی در انواع لباسشویی و ظرفشویی، تشخیص و تحلیل عیوب در
انواع بردها، رفع عیوب برد های لباسشویی و ظرفشویی، تعمیر برد پنل لباسشویی و ظرفشویی می باشد و این استاندارد
با مشاغل تعمیرکار لوازم خانگی در ارتباط است
سرفصل این دوره مطابق با کد استاندارد۷۴۲۱۲۰۰۳۰۲۵۰۰۱۱ ازسازمان فنی و حرفه ای کشور میباشد

 

تعمیرات تخصصی بردالکترونیکی لباسشوئی و ظرفشوئی

مدت دوره:۴۰ساعت و در ۲۰جلسه

ارائه گواهینامه مطابق با تفاهم نامه دانشگاه جامع علمی-کاربردی و سازمان فنی و حرفه ای

روز و ساعت دوره با هماهنگی استاد و در جلسه توجیهی مشخص می شود

برنامه درسی دوره

رفع عیوب برد های لباسشویی و ظرفشویی
تشخیص و تحلیل عیوب در انواع بردها
نقشه خوانی مدارات الکترونیکی برد لباسشویی و ظرفشویی
اندازه گیری ولتاژ و جریان AC و فرکانس و اختلاف فاز
اندازه گیری ولتاژ و جریان DC و مقاومت الکتریکی
کاربری برد لباسشویی و ظرفشویی
تجزیه و تحلیل بلوک دیاگرام و تست مدارهای الکترونیکی در انواع لباسشویی و ظرفشویی
بررسی و تست قطعات الکترونیکی
تعمیر برد پنل لباسشویی و ظرفشویی

Course Reviews

نامعلوم

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

شرکت در دوره10 SEATS LEFT
  • 22,500,000 ریال
  • 1 روز, 16 ساعت
  • 10 ظرفیت
50 دانشجو ثبت نام کرد