مهارت های شغل محور

آموزش تعمیرات تخصصی تلویزیون

(  نقد و بررسی )
 1249,500,000 ریال

آموزش تعمیرات یخچال و فریزر

(  نقد و بررسی )
 019,200,000 ریال

آموزش نصب و تعمیرات کولر گازی

4.3( 4 نقد و بررسی )
 011,600,000 ریال